อนุทิน 142061 - prayat duangmala

วันนี้ 18 สิงหาคม 58 ร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์(น้อย) อนุบาล สามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นที่อำเภอ โรงเรียนบ้านเชียงยืน. ขับรถนำอนุบาลร่วมกิจกรรมมีครูพี่เลี้ยงจัดกิจกรรม

20150818_092239.mp4


เขียน 18 Aug 2015 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)