อนุทิน 142058 - บุษยมาศ

"ปรับแผนการใช้เงิน"

การทำแผนกลยุทธ์ ต้องมาจากบนลงสู่ล่าง...จะได้ทราบว่า ควรปรับการใช้เงินอย่างไร?...บ่ายนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) ประชุมกับน้อง ๆ ในกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการเตรียมทำโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากมหาวิทยาลัยว่า ควรทำโครงการอะไรบ้าง? ในปี ๒๕๕๙

เขียน 18 Aug 2015 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)