อนุทิน 142058 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ปรับแผนการใช้เงิน"

การทำแผนกลยุทธ์ ต้องมาจากบนลงสู่ล่าง...จะได้ทราบว่า ควรปรับการใช้เงินอย่างไร?...บ่ายนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) ประชุมกับน้อง ๆ ในกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการเตรียมทำโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากมหาวิทยาลัยว่า ควรทำโครงการอะไรบ้าง? ในปี ๒๕๕๙

  เขียน:  

ความเห็น (0)