อนุทิน 142055 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ยิ่งเราเข้าถึงจิตเดิมแท้ ที่ทรงพลังมากเท่าไร

เราย่อมจะเข้าหาศาสนาแห่งความโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอเหตุผลของความโดเดี่ยวของอาจารย์ครับ..

โดดเดี่ยวคือความสงบครับ