อนุทิน 142049 - บุษยมาศ

"ใช่ - ไม่ใช่"

สิ่งที่คิดว่า "ใช่" อาจ "ไม่ใช่"...สิ่งที่ไม่ใช่ อาจ "ใช่"

เช่นเดียวกับ "ความแน่นอน" อาจ "ไม่แน่นอน"...

"ความไม่แน่นอน" อาจ "แน่นอน"...

เขียน 17 Aug 2015 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)