อนุทิน 142045 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๔๐ |

"ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า"

การสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสอนที่มีชั้นเชิงและมักจะได้ผลเสมอ
พระพุทธองค์ทรงมีลีลาในการสอน ๔ ประการ เรียกว่า เทศนาวิธี ๔ ดังนี้

๑. สันทัสสนา อธิบายเหตุผลชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งราวกับได้เห็นด้วยตา
๒. สมาทปนา อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ ทำให้อยากรับไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา ปลุกใจให้มีพลังที่จะลงมือทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
๔. สัมปหัสนา ชโลมใจให้ปีติเบิกบานและมีความหวัง

(หนังสือ "อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน" หน้า ๑๘)

เขียน 16 Aug 2015 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)