อนุทิน #142041

  ติดต่อ

อีกวันหนึ่งที่คนไทยมีความสุข พร้อมๆกัน

สมเด็จพระบรมทรงเปิดงาน bike for mom/ ปั่นเพื่อแม่

ลูกโป่งสีฟ้า ในวันที่ฟ้าเป็นสีฟ้า (ถ่ายภาพจากโทรทัศน์)  เขียน:  

ความเห็น (0)