อนุทิน 142036 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ภาระงานประจำ"

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

- เช้า เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ก่อนที่จะนำไปประชุมที่ กทม.ต่อ

ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

- บ่าย เป็นคณะกรรมการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, และกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)