อนุทิน 142036 - บุษยมาศ

"ภาระงานประจำ"

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

- เช้า เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน ก่อนที่จะนำไปประชุมที่ กทม.ต่อ

ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

- บ่าย เป็นคณะกรรมการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, และกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ

เขียน 16 Aug 2015 @ 13:03 ()


ความเห็น (0)