อนุทิน 142033 - บุษยมาศ

"จิต"

ธรรมชาติของจิต...มีอยู่ ๒ แบบ เท่านั้น

คือ จิตที่มืด...กับจิตที่พ้นมืด

อย่างอื่นไม่มี...

เขียน 16 Aug 2015 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)