อนุทิน 142028 - กิตติพงศ์ พลเสน

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 หลังบรรยาย R2R ให้สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ได้สรุปไว้สั้นๆ ว่าท้ายที่สุด "Routine to Research ต้องนำไปสู่ Research as Routine" นั่นคือ ต้องทำงานวิจัยเสมือนหนึ่งเป็นงานประจำให้ได้

เขียน 15 Aug 2015 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)