อนุทิน 142005 - สายนที"๑๙

เศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความว่า "...สิ่งสำคัญ คือเราพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเราได้

ให้มีความพอเพียงแก่ตัวเอง พึ่งตนเองได้ หมายความว่า ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน

มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน มีกินมีใช้ตามอัตภาพ แล้วที่เหลือจึงจะขายเป็นรายได้ต่อไป.."


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

คัดจาก คอลัมน์ : ดินดำ น้ำดี . หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ . ฉบับ ๒๔,๐๔๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. หน้า ๒๒.

เขียน 14 Aug 2015 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)