อนุทิน 141996 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

คำขวัญวันแม่

วันที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๘ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความว่า "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่

ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พฤหัสบดี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

  เขียน:  

ความเห็น (0)