อนุทิน 14199 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
  • พิ่งกลับจากงานฉลองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลารูปใหม่

ท่านมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลารูปใหม่ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนบาลีสำนักวัดเลียบ เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ตอนนั้นท่านยังเป็นสามเณรน้อยอายุประมาณสิบห้าปี...

มองย้อนกลับไปยังท่านอาจารย์เก่าๆ หลายรูปภายในงาน รู้สึกได้ว่าหลายท่านเริ่มแก่หง่อมแล้ว ซึ่งตอนผู้เขียนแรกบวชนั้น ท่านเหล่านี้ยังหนุ่มแน่น....

  • อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ
  • กาลย่อยล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ลำดับแห่งวัย ย่อมละไป ตามลำดับชั้น
เขียน 04 Jul 2008 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)