อนุทิน 141982 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักช่วยลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานช่วงตั้งครรภ์ได้ อ่านได้จาก Gestational Diabetes Mellitus Can Be Prevented by Lifestyle Intervention: The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL): A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care July 29, 2015. doi: 10.2337/dc15-0511

แม้จะมีบางการศึกษาที่ขัดแย้งกันคือ ไม่พบว่าลดโอกาสเกิด แต่ยังไงๆการปรับวิถีชีวิตให้มีคุณภาพก็น่าจะเป็นสิ่งดีนะคะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)