อนุทิน 141977 - ต้นโมกข์

12. มรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) ต่อครับ

คำถามที่ต้องถามต่อไปก็คือ แล้วตัวบทวรรณกรรมคืออะไร? จากการแปลผมเห็นว่าตัวบทวรรณกรรม คือพื้นที่ที่มีหลายมิติ ในพื้นที่นั้นต้องมีความหลากหลายของการเขียน และไม่มีต้นฉบับ, คลุกเคล้ากลมกลืน, บางครั้งก็แตกหักจากกัน ตัวบทคือกระดาษบางๆ หรือ tissue ที่เป็นการอ้างคำพูดมาอ้างอิงจากศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย” ในข้อ 12 นี้มีคำสำคัญ เช่น กระดาษบาง (tissue), ศูนย์กลาง (centres), การเขียน (writing), การกลมกลืน (blend)

เขียน 12 Aug 2015 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)