อนุทิน 141976 - ต้นโมกข์

หากมีการถกเถียงว่า เขาไม่ต้องสนใจสิทธิความเป็นส่วนตัวหรอก

เพราะว่าเขาไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปกปิด

ก็ไม่ต่างจากการบอกว่า พวกเขาไม่สนใจในเรื่องการพูดแบบอิสระหรอก

เพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรที่จะกล่าวได้

พี่เอ็ดเวอร์ดของเรา

เขียน 12 Aug 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)