อนุทิน 141959 - ต้นโมกข์

11. มรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) ต่อ

อย่าลืมว่าการปรากฏขึ้นของผู้บันทึก (scriptor) เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเขียน (writing) ดังนั้น “การเขียนจึงไม่ใช่การบันทึก, เรื่องเล่า, การโฆษณา, ภาพตัวแทน, หรือการพรรณนาอีกต่อไป แต่การเขียนก็เป็นสิ่งที่เรียกกันว่า ปฏิบัติการแสดง (performative) แล้วปฏิบัติการแสดงคืออะไร และการเขียนคืออะไรได้บ้าง ในแง่ผู้บันทึก จะต้องตัดออกจากเสียงทุกเสียง เกิดขึ้นโดยตัวอักษร มิใช่เกิดเพราะต้องการการแสดงออก เป็นตัวแกะรอย มิใช่เป็นต้นฉบับ หรืออย่างน้อยที่เป็นได้ก็คือ ไม่มีต้นฉบับอันใดนอกจากภาษา เมื่อมองในแง่นี้ ภาษาตั้งคำถามกับต้นฉบับทุกชนิด” (พูดให้ง่ายก็คือ สิ่งที่ Barthes ต้องการแสวงหาก็คือ สหพันธบท หรือ intertextuality นั่นเอง)

เขียน 11 Aug 2015 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)