อนุทิน 141941 - ต้นโมกข์

10. มรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) ต่อ

ตอนนี้ Barthes ต้องการให้เราเห็นความแตกต่างของคำว่า ผู้แต่ง (the author) กับ ผู้บันทึก (scripter) ขึ้นมา ผมขอแปลว่าผู้แต่งก่อนนะครับ ผู้แต่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ เป็นเส้นตรงตั้งแต่การเขียนถึงหลังเขียน ผู้แต่งคือผู้ที่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูหนังสือ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้แต่งปรากฏขึ้นก่อนหนังสือ เป็นผู้คิด, ผู้ทนทุกข์, ผู้ดำรงอยู่เพื่อหนังสือ คล้ายๆกับพ่อที่มีลูกก็คือหนังสือนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้บันทึก (scripter) เป็นของสมัยใหม่ เกิดขึ้นมาพร้อมตัวบท (text) บอกไม่ได้ว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเขียน ไม่เป็นประธานรวมทั้งการแสดงในหนังสือด้วย ไม่มีอะไรมากไปกว่าการออกเสียง และตัวบททุกชนิดเขียนขึ้นเพื่อที่นี่และเดี๋ยวนี้

เขียน 10 Aug 2015 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)