อนุทิน 141938 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อายุมากขึ้น"

ยิ่งอายุมากขึ้น...วุฒิภาระทางอารมณ์...ย่อมหนักแน่นมากขึ้น...

แยะแยะออกว่า...สิ่งใด...ควร...ไม่ควร

ประสบการณ์ชีวิต...จะสอนตัวของเราเอง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)