อนุทิน 141937 - บุษยมาศ

"วิชาประวัติศาสตร์"

วิชาประวัติศาสตร์...สอนให้คนรู้จักเรื่องราวของบรรพบุรุษ...

รู้จักความกตัญญู รู้คุณคน...รู้จักรักองค์กรหรือประเทศชาติ...

รู้จักว่าวางตัวเช่นไร? กับผู้ใหญ่...รู้จักความนอบน้อมถ่อมตน...

เขียน 10 Aug 2015 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)