อนุทิน 141930 - ต้นโมกข์

9. มรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) ต่อครับ

ในช่วงนี้ Roland Barthes ยกตัวอย่างนักเขียนที่ต้องการจะผ่อนคลายผู้แต่งลง Barthes ยกมาหลายท่านครับ เริ่มตั้งแต่ Mallarme, Valery, Proust เป็นต้น แต่ที่ผมแปลออกมีเพียงแค่คนเดียว ซึ่งก็คือ Marllarme “ถึงแม้ว่าการเข้าข้างผู้แต่งจะยังมีอำนาจมากๆ (การวิจารณ์แบบใหม่ (new criticism) ทำให้ผู้แต่งแข็งแรงขึ้น) แต่ก็มีนักเขียนบางคนพยายามที่จะทำให้การยึดที่ผู้แต่งผ่อนคลายลง ในฝรั่งเศส ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Mallarme ต้องการที่จะให้ภาษามาแทนบุคคล จนทำให้เรารู้สึกว่าภาษามาแทนผู้แต่งได้ สำหรับเขา และเราด้วยเหมือนกัน ภาษาซึ่งพูดผ่านเรา ไม่ใช่พูดผ่านผู้แต่ง การเขียน ต้องผ่านสิ่งที่ไม่ใช่บุคคล เป็นเพียงภาษาที่กระทำหรือแสดง ไม่ใช่ตัวฉัน ในงานกวีนิพนธ์ของ Mallarme คือการกดทับผู้แต่ง โดยให้ความสำคัญกับการเขียน (ซึ่งในที่สุดก็คือการให้พื้นที่กับผู้อ่านขึ้นมา)”

เขียน 09 Aug 2015 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)