อนุทิน #141922

สัปดาห์นี้จะต้องปั่นผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มข.เป็นมหาวิทยลัย ม.กำกับ กองการเจ้าหน้าที่

ได้สื่อสารให้ข้าราชการยื่นความจำนงลาออกจากราชการเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กำลังรอการตัดสินใจ ขอดูระเบียบการต่าง ๆให้ชัดเจนก่อน

เขียน:

ความเห็น (1)