อนุทิน 141910 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่น่าจะเอามาใช้ในการเฝ้าระวังคนที่เสี่ยงมากได้ดีขึ้น เขาพบว่ากลุ่มคนที่มีค่าความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงไปมาในช่วงกว้างๆจากการวัดหลายๆครั้งนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและอัตราตายสูงกว่าคนที่ค่าจากหลายๆครั้งต่างกันไม่มาก ในการศึกษานี้คือกลุ่มคนที่ค่าความดันโลหิตตัวบนต่างกันมากกว่า 14.4 มม.ปรอทนั้นเสี่ยงกว่ากลุ่มที่ความดันต่างกันน้อยกว่า 6.5 มม.ปรอทเกินกว่าหนึ่งเท่า เป็นผลเบื้องต้นที่เราสามารถดูเองก็ได้จะได้แก้ไขปรับเปลี่ยน ป้องกันได้นะคะ อ่านได้จาก Visit-to-visit variability of blood pressure and coronary heart disease, stroke, heart failure, and mortality: A cohort study. Ann Intern Med 2015; DOI:10.7326/M14-2803.

เขียน 08 Aug 2015 @ 13:55 () แก้ไข 08 Aug 2015 @ 13:56, ()


ความเห็น (0)