อนุทิน 141859 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การบริการวิชาการ"

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก เพื่อบรรยายเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๗๐ คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)