อนุทิน 141859 - บุษยมาศ

"การบริการวิชาการ"

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก เพื่อบรรยายเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๗๐ คน

เขียน 05 Aug 2015 @ 12:24 ()


ความเห็น (0)