อนุทิน 141855 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินแบบนี้น่าสนใจเอามาใช้สำหรับบ้านเราได้ เพราะรายงานนี้เขาพบว่าการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการตรวจคนไข้ทั่วไปไม่กี่อย่างสามารถประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคซีโอพีดี (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ได้ดี โดยใช้ปัจจัยเพียง 4 อย่างคือการสูบบุหรี่, ประวัติของโรคหอบหืดและการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง (น่าจะหมายถึงโรคปอดอักเสบ-นิวมอเนีย) กับการด้รับยาซาลบิวทามอลรักษาหอบหืด เอามาสร้างเป็นคะแนนความเสี่ยง พบว่าสามารถคัดกรองผู้ที่จะเป็นโรคนี้ได้ในอัตราถึงสามในห้าทีเดียว การตรวจได้เร็วก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคและผลแทรกซ้อนหากปล่อยให้เป็นมากแล้วค่อยมารักษาได้ อ่านรายละเอียดได้จาก Predicting risk of COPD in primary care: development and validation of a clinical risk score. BMJ Open Respir Res. 2015;2(1). doi:10.1136/bmjresp-2014-000060

เขียน 05 Aug 2015 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)