อนุทิน 141834 - ต้นโมกข์

4. สาเหตุของการเขียนมรณกรรมของผู้แต่ง ประเด็นที่ 2 ก็คือ การเกิดขึ้นของวรรณกรรมที่เรียกขานกันว่า วรรณกรรมหลังสมัยใหม่ (postmodern literature) เมื่อมองจากสาเหตุนี้การเขียนมรณกรรมของผู้แต่งคือความพยายามในการวิเคราะห์การเขียนแบบใหม่นั่นเอง

เขียน 03 Aug 2015 @ 20:57 ()


ความเห็น (0)