อนุทิน 141834 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

4. สาเหตุของการเขียนมรณกรรมของผู้แต่ง ประเด็นที่ 2 ก็คือ การเกิดขึ้นของวรรณกรรมที่เรียกขานกันว่า วรรณกรรมหลังสมัยใหม่ (postmodern literature) เมื่อมองจากสาเหตุนี้การเขียนมรณกรรมของผู้แต่งคือความพยายามในการวิเคราะห์การเขียนแบบใหม่นั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)