อนุทิน 141827 - บุษยมาศ

"การเห็นพฤติกรรมของบุคคล"

ยามที่ฉันทำงานบุคคล...สิ่งที่ฉันได้เห็น นั่นคือ...

อาการ กิริยาของบุคคลที่เข้าสัมผัส ให้ฉันได้ระลึกรู้

เห็นอาการแสดงนั้น ๆ มีทั้งสงบ ปกติ ร้อนรน วุ่นวาย

เรียกร้อง ฯลฯ...มากมายที่ฉันได้เห็น...

เมื่อเห็น ก็ได้แต่ทำใจว่า...มนุษย์หนอ!!!

เป็นเช่นนี้เอง...คริ ๆ ๆ...

เขียน 03 Aug 2015 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)