อนุทิน 141819 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๙๖ |

"ยึดมั่นถือมั่น"

คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่า พระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่ จะว่าอย่างไร

พระพุทธเจ้าท่านว่าได้ พระองค์ ตรัสว่า “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย”
สพฺเพ ธมฺมา แปลว่า สิ่งทั้งปวง นาลํ แปลว่า ไม่ควร อภินิเวสาย แปลว่า เพื่อจะยึดมั่นถือมั่น


สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

เขียน 03 Aug 2015 @ 00:17 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

วิเศษมากครับ..แต่คนเราติดที่ ยึดมั่นถือมั่นนี้แหละถึงทะเลาะกันไม่รู้จบ…อยากทำได้จริงๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ท่านอาจารย์ prayat ;)…

เขียนเมื่อ 

สาธุ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น้อง for far ;)…