อนุทิน 141818 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๙๕ |

"การให้อภัย"

สุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งว่า To err is human, to forgive divine แปลว่า การทำผิดเป็นเรื่องของมนุษย์ ส่วนการให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดา ถือเอาความว่า มนุษย์ธรรมดาย่อมมีการทำผิดพลาดบ้าง ส่วนมนุษย์ที่มีใจสูงย่อมรู้จักให้อภัยไม่เอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อย หรือแม้ในสายตาของคนอื่นจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่สำหรับท่านผู้มีใจกรุณาย่อมเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย

(วศิน อินทสระ. เพื่อความสุขใจ. หน้า ๒๕)

เขียน 02 Aug 2015 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)