อนุทิน 141816 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๙๓ |

"ชาติตระกูลมิได้"

"บุคคลจะเลวหรือประเสริฐ เพราะชาติตระกูลก็หามิได้
แต่จะเป็นผู้เลวหรือประเสริฐก็เพราะการกระทำของตนเอง"

(วศิน อินทสระ. เพื่อความสุขใจ. หน้า ๒๓)

เขียน 02 Aug 2015 @ 23:31 () แก้ไข 02 Aug 2015 @ 23:39, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แม่นแล้ว..

เขียนเมื่อ 

กรรม คือ การกระทำ ;)…