อนุทิน #141816

| อนุทิน ... ๖๓๙๓ |

"ชาติตระกูลมิได้"

"บุคคลจะเลวหรือประเสริฐ เพราะชาติตระกูลก็หามิได้
แต่จะเป็นผู้เลวหรือประเสริฐก็เพราะการกระทำของตนเอง"

(วศิน อินทสระ. เพื่อความสุขใจ. หน้า ๒๓)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

กรรม คือ การกระทำ ;)…