อนุทิน 141813 - ต้นโมกข์

3. สาเหตุของการเขียนมรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) มีสาเหตุมาจาก 1. การลุกฮือของนักศึกษาในเดือน พฤษภาคม ปี 1698 เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ปี 1968 คือเหตุการณ์ที่นักศึกษาฝรั่งเศสทั่วประเทศ ประท้วงระบบการศึกษาและระบบทุนนิยม คนงานประท้วงนัดหยุดงานครั้ง ใหญ่ เป็นการสั่นคลอนอำนาจรัฐครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปี เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยกลุ่มชนที่มีลักษณะเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ฝรั่งเศส (ซึ่งเป็นพรรคการเมืองถูกกฎหมายเล่นตามกติกา ค่อนข้างจะนิยมโซเวียตและมีลักษณะเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายหรือแบบข้ารัฐการ) กล่าวให้ง่ายก็คือ การเขียนบทความเรื่องนี้เพื่อต่อต้านความเป็นรัฐข้าราชการ (anti-authoritarian gesture)

เขียน 02 Aug 2015 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)