อนุทิน 141790 - บุษยมาศ

"การปฏิบัติดี"

ในช่วงนี้...มีเรื่องเกือบร้ายเข้ามาเช่นเดิม...สำหรับคนที่คิดร้ายต่อเรา...แต่ในทางกลับกัน ฉันใช้หลักของการประพฤติ ปฏิบัติดี การมีไหวพริบ การให้อภัย...เข้ามาช่วยกำกับในยามเกิดเหตุการณ์คับขัน...สามารถช่วยให้เหตุการณ์ร้าย ๆ กลายเป็นดีได้...เป็นเพราะการปฏิบัติดีของตัวฉันเองมากกว่า...ที่สามารถนำมาเป็นเกราะป้องกันตัวของฉันเองได้...แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการระมัดระวังตัวเอง ไม่ให้ประมาทต่อชีวิตของเราเอง

เขียน 01 Aug 2015 @ 15:12 ()


ความเห็น (0)