อนุทิน #141785

อนุทินที่ ๑๑๖

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปมำบุญที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีเขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)