อนุทิน #14178

หลัง refresh 3 กรกฎาคม 2551 ได้ทบทวนการใช้ระบบ e-office ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานกันน้อย

ต้องหาวิธีให้คนได้รับรู้ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยเวียนมาในระบบ e-office

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)