อนุทิน 14178 - ทองหยอด

  ติดต่อ

หลัง refresh 3 กรกฎาคม 2551 ได้ทบทวนการใช้ระบบ e-office ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานกันน้อย

ต้องหาวิธีให้คนได้รับรู้ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยเวียนมาในระบบ e-office

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)