อนุทิน 14178 - ทองหยอด

หลัง refresh 3 กรกฎาคม 2551 ได้ทบทวนการใช้ระบบ e-office ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานกันน้อย

ต้องหาวิธีให้คนได้รับรู้ข่าวสารที่มหาวิทยาลัยเวียนมาในระบบ e-office

เขียน 04 Jul 2008 @ 10:41 () แก้ไข 04 Jul 2008 @ 10:42, ()


ความเห็น (0)