อนุทิน 141778 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๓๘๓ |

"..."

บทความ ... ความอดทนต่ำ มีอารมณ์สูง

วิธีหลีกเลี่ยงถ้อยคำมิให้เป็นเหตุต้องโต้เถียงกันก็คือ อย่าพูดจาเมื่อเวลาโกรธ และอย่ายึดถือทิฐิของตนให้มากเกินไปจนกลายเป็นคนหลงตนเอง การกระทำด้วยความหลงตนเองมีแต่ความผิดพลาดในเบื้องหน้า…ทรงสรรเสริญการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด ไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ…เบื้องแรกต้องได้กายวิเวกก่อน จิตวิเวก คือ ความสงบทางจิตจึงจะเกิดขึ้น เมื่อความสงบทางจิตเกิดขึ้น อุปธิวิเวก คือ ความสงบกิเลสก็จะตามมา” (พระมหาโมคคัลลานะ โดย วศิน อินทสระ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)