อนุทิน 141777 - ต้นโมกข์

2. มรณกรรมของผู้แต่ง เป็นการวิจารณ์หลังโครงสร้างนิยม (post-structuralist) ที่ส่งผลต่อการวิจารณ์รุ่นหลังๆเป็นอย่างยิ่ง ผมเห็นว่าเราควรทำความเข้าใจบริบท (context) ต่อการเกิดของบทความใน 2 ลักษณะ เดี๋ยวมาต่อนะครับ

เขียน 31 Jul 2015 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)