อนุทิน 141773 - ต้นโมกข์

ครูสอนภาษาอังกฤษเขียนสิ่งนี้บนกระดานดำ "ผู้หญิง ถ้าไม่มีผู้ชาย จะเป็นสิ่งว่างเปล่า"

ต่อมาครูจึงขอให้นักเรียนใส่เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง

พวกผู้ชายเขียนว่า "ผู้หญิง, ถ้าไม่มีผู้ชาย, จะเป็นสิ่งว่างเปล่า"

แต่พวกสาวๆกลับเขียนว่า "ผู้หญิง! ถ้าไม่มีตัวเธอ, ผู้ชายจะเป็นของว่างเปล่า"

ดังนั้นครูจึงสรุปว่า "เครื่องหมายวรรคตอน (ในภาษาอังกฤษ) เป็นสิ่งที่ทรงอำนาจ"

เขียน 31 Jul 2015 @ 10:22 ()


ความเห็น (0)