อนุทิน 141760 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๗๗ |

"สุตะ"

"...ตัวไก่เองเมื่อก่อนจะชอบทำบุญ ตามหาแต่พระที่ปฏิบัติเป็นหลัก แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า เราต้องสะสม สุตะ คือ ต้องฟังคำของผู้รู้และสะสมไว้จนเกิดการจดจำ ก่อนที่จะนำมาใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจ พอเข้าใจก็จะเกิดความปีติ ยอมรับในความจริงนั้นและปฏิบัติตาม ..."

ไก่ มีสุข (Secret ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๔๑ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

เขียน 29 Jul 2015 @ 23:37 ()


ความเห็น (0)