อนุทิน 141758 - ถาวร

ถาวร

ทุกวันคือการเรียนรู้

คือคุณค่า

คือการเติบโต

เขียน 29 Jul 2015 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)