อนุทิน 141744 - ผักหวานป่า

ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ขออยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเพื่อสานต่อบางสิ่งที่อยู่ในหัวใจ.. (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เขียน 28 Jul 2015 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)