อนุทิน 141733 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๗๓ |

"..."

เราอยู่ด้วยปัญญา อยู่ด้วยสติ อยู่ด้วยหิริและโอตตัปปะ
ถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้ว

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

ท่านพุทธทาสภิกขุ

เขียน 27 Jul 2015 @ 12:12 () แก้ไข 27 Jul 2015 @ 23:36, ()


ความเห็น (0)