อนุทิน 141722 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๗๑ |

"หนังสือ"

หนังสือบางเล่ม เห็นแค่ปกก็มีความสุข
หนังสือบางเล่ม เห็นแค่สารบัญก็อยากอ่าน
หนังสือบางเล่ม เห็นเนื้อหาก็สะกดใจได้
หนังสือบางเล่ม วางไว้เฉย ๆ ก็ไม่คิดจะอ่าน

ถ้าคนอ่านใช้ "สติ" ให้มากกว่า "อารมณ์"
จะพบว่า หนังสือทุกเล่มมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ
เพียงแต่ต้องค้นหามันให้เจอ

เชียงใหม่ (สองยามกว่า ๆ)
๒๖ ก.ค.๕๘

เขียน 26 Jul 2015 @ 01:01 () แก้ไข 26 Jul 2015 @ 01:04, ()


ความเห็น (1)

รับทราบ/ถือปฏิบัติคร้าบ..