อนุทิน 14172 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

GSS Meeting at CQU: 3 July 2008:9.00-10.00am

Guru and Louise นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ Activity Theory กับ Informing Science Framework ซึ่งบริบทต่างกัน แต่องค์ประกอบเหมือนกันโดยเฉพาะการส่งผ่านสร้างองค์ความรู้ โดยมีเครื่องมือเป็นตัวช่วย ซึ่งผลที่ออกมาไม่ชัดเจน เป็นเพราะกิจกรรมที่ทำต่างช่วงเวลากัน อาจต้องกลับไปดูเรื่อง concurrent activities

 

แหล่งที่มาของภาพ: http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/proceedings/symposia/symposium7/mcateer_marsden_files/image005.jpg

เขียน 04 Jul 2008 @ 09:50 () แก้ไข 13 Aug 2008 @ 07:57, ()


ความเห็น (0)