อนุทิน 141636 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ป้ายไวนิลหน่วยแพทย์ พอ.สว ติดหน้าเวที พิธีการ วันที่ 17 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า

เขียน 18 Jul 2015 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)