อนุทิน 141630 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การประเมินค่างาน"

เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการในการประเมินฯ

ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘

  เขียน:  

ความเห็น (0)