อนุทิน 141630 - บุษยมาศ

"การประเมินค่างาน"

เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการในการประเมินฯ

ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เขียน 17 Jul 2015 @ 11:44 ()


ความเห็น (0)