อนุทิน 141629 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ความพร้อม"

เช้านี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ได้คุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. (คุณสุชาติ)

เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้กับส่วนราชการ...มีความคิดเห็นตรงกันว่า...

ความพร้อมมีส่วนสำคัญของการกระจายอำนาจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)