อนุทิน 141629 - บุษยมาศ

"ความพร้อม"

เช้านี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ได้คุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. (คุณสุชาติ)

เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้กับส่วนราชการ...มีความคิดเห็นตรงกันว่า...

ความพร้อมมีส่วนสำคัญของการกระจายอำนาจ

เขียน 17 Jul 2015 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)