อนุทิน #141620

"เริ่มมากและบ่อยครั้งขึ้น"

ณ ปัจจุบัน เรื่องการเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ในมหาวิทยาลัย...ฉันจะเริ่มบ่อยครั้งขึ้นมากแล้วนะ...

เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น...เริ่มมากมายขึ้น...

ในฐานะกรรมการ...พยายามหาข้อมูลจริงและให้เกิดประโยชน์

ทุก ๆ ฝ่าย...

เขียน:

ความเห็น (0)