อนุทิน 141620 - บุษยมาศ

"เริ่มมากและบ่อยครั้งขึ้น"

ณ ปัจจุบัน เรื่องการเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ในมหาวิทยาลัย...ฉันจะเริ่มบ่อยครั้งขึ้นมากแล้วนะ...

เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น...เริ่มมากมายขึ้น...

ในฐานะกรรมการ...พยายามหาข้อมูลจริงและให้เกิดประโยชน์

ทุก ๆ ฝ่าย...

เขียน 16 Jul 2015 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)