อนุทิน 141618 - บุษยมาศ

"การสอบสวนข้อเท็จจริง"

ในความจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับ...จิตสำนึกหรือการระลึกรู้

ของแต่ละคนว่า...เรื่องราว ความเป็นมานั้น มันคืออะไร?

ใครผิด...ใครถูก มากกว่า...สำหรับการเป็นคณะกรรมการ

มีหน้าที่หาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้...และเป็นประโยชน์

ต่อทุกฝ่าย...เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร...ได้พิจารณา

เขียน 16 Jul 2015 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)