อนุทิน 141608 - ผักหวานป่า

การงานอาชีพ ลงพื้นที่จริง เล่นเองไม่มีตัวแสดงแทน กิจกรรมทำนาโยน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เขียน 15 Jul 2015 @ 15:38 ()


ความเห็น (1)

การเรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆ ได้รับประสบการณ์ตรง…เหมาะนักที่จะนำมาสอนเด็ก ๆ โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษครับ