อนุทิน 141600 - บุษยมาศ

"จิตบริสุทธิ์"

คนเรา...หากมีจิต...ที่บริสุทธิ์...ไม่อคติ...คิดดี พูดดี ทำดี

สามารถหยั่งรู้เรื่อง...ได้ในบางสิ่งที่คนอื่น...อาจไม่มี...

บางคราว...สามารถดูออก...ได้ว่าอีกฝ่ายมีวัตถุประสงค์สิ่งใด...

ทั้งนี้...หมั่นปฏิบัติดี...ปฏิบัติชอบ...บ่อย ๆ...เสมือนการสั่งสม

บุญ...บารมี เหมือนกันค่ะ...

เขียน 15 Jul 2015 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)