อนุทิน 14159 - นาง ลักษมี สารบรรณ

เริ่มลงบันทึกของลูกน้องแล้วนะ@ 192060 หวังว่าทุกเรื่องราวเป็นเรื่องที่มีคุณค่าแห่งการเรียนรู้

เอ้า  ดึกแล้ว  นอนแล้วนะ

เขียน 04 Jul 2008 @ 00:24 ()


ความเห็น (0)